هوش هیجانی، تقابل منطق و احساسات

دانلود نسخه صوتی

هوش هیجانی، به توانایی یک شخص در شناخت احساسات و به کارگیری این شناخت برای بهبود روابط و مدیریت رفتار و عادت ها شخصی گفته می شود.

هوش هیجانی، تقابل منطق و احساسات بیشتر بخوانید »