فقط یکبار دیگر

سارا سوزشی ناشی از تابش آفتاب بر روی پا‌های خود حس می‌کند، یک روز گرم تابستانی است و او در خودرو طلایی رنگ منتظر نشسته.نسیم بر آب شفاف و زلال استخر خانه‌ی دوبلکس می‌نوازد و صدای آب به گوش می‌رسد.زنگ عقربه ثانیه شمار ساعت خودرو طلایی در گوشش و سوزش تابش آفتاب بر پوستش عجین […]

فقط یکبار دیگر بیشتر بخوانید »